Cyber safety online privacy robotic concept. System administrator robot toy with memory card chip circuit. Steampunk cyborg, blue head. Alert message interface monitor. Pink background. Copy space
GDPR & صیانت از داده ها

صیانت از داده به عنوان یک فرصت برای شرکت شما

TCH-Support & صیانت از داده ها پشتبانی

صیانت ما از داده ها – نمونه کار

گواهی نامه ها

صیانت از داده چی معنی میدهد؟

مأمور صیانت از داده ها

TCH-Support & صیانت از داده ها پشتبانی

ما از دفتر مونیخ خود به شرکت های کوچک و متوسط، انجمن ها و گردانندگان وب سایت ها  در مسائل صیانت از داده ها  در سراسر آلمان مشاوره می‌ دهیم. پیشنهاد ما از یک سو شامل آموزش کارمندان صیانت از داده ها های داخلی و از سوی دیگر خدمات به عنوان کارمند خارجی صیانت از داده ها است. تمرکز همیشه ی ما بر کیفیت و دوام بالای کار ما است .

 ما دائماً در حال آموزش دیدن از سازمان ‌های شناخته شده (مانند (اتاق بازرگانی) ای اچ کِی) هستیم و به شما تضمین عملکردی مطابق با آخرین وضعیت قانونی را میدهیم. ما از 26 اکتبر 2018، دارنده گواهی ((اتاق بازرگانی) ای اچ کِی)  مونیخ و اُبِر بایرن به عنوان مأمور صیانت از داده ها هستیم.

در 2022، "توف نورد" این مهارت را مورد تأیید قرار داده در ژوئن  2022، به Gregor  Ortega   به عنوان مأمور رسیدگی به صیانت از داده ها گواهی نامه اعطا کرد.

در اینجا بدون تعهد درخواست کنید!

نمونه کارهای ما در عرصه ی صیانت از داده ها

داده های شما در دستان مطمئن ما ست. برای تداوم این امر، ما به توسعه طرح و راه حل ها یی مختص به شما پرداخته و به تفصیل به شما مشاوره می‌ دهیم. در این مسیر ما  بسیاری از زمینه های تخصصی مربوط به  طیف ها و مشتریان  مختلف را  پوشش می دهیم. ما این برنامه ها به شما را ارائه می کنیم:

 • طرح امنیت فناوری اطلاعات
 • طرح  توسعه صیانت از داده ها
 • طرح  حفاظت در برابر ویروس
 • مفهوم پشتیبان گیری /طرح حفاظت از داده ها
 • طرح  حذف
 • طرح اضطراری صیانت از داده ها
 • طرح آموزشی برای کارمندان صیانت از داده ها
 • طرح آموزشی

صیانت از داده ها یک جنبه قضیه است، اما مهمتر پایه و اساسی است که تعیین کننده مسیر انجام ان می باشد.. بسته به مقررات حاکمه، نکاتی وجود دارند که باید مورد توجه واقع گردند. ما برای شرایط ذیل متخصص میباشیم:

 • خط مشی حفظ حریم خصوصی
 • دستورالعمل حفظ حریم خصوصی
 • فهرست پردازش سفارش
 • اطلاعات پردازش  سفارش
 • سیاست امنیتی استفاده از اینترنت
 • سیاست امنیتی استفاده از رایانه
 • هشدار های امنیتی برای کاربر
 • فهرست پردازشبه این دلیل است که ما شریک شما در حفاظت از داده ها هستیم:

نکته ی مهم حفاظت از داده ها به ضروری بودن آن نیست بلکه بیشتر در مورد این است که بهترین راه برای اجرای آن چیست. در این زمینه دو گزینه وجود دارد - ما هر دو را به شما پیشنهاد می کنیم.

گزینه اول: مسئول حفاظت از داده های داخلی

آیا می خواهید وظیفه صیانت از داده ها را در شرکت خود حفظ کنید؟ پس از تجربه ی غنی ما در زمینه ی آموزش بهره مند شوید! باور ما بر اساس "انتقال دانش تخصصی" میباشد و اطلاعات ضروری را به  کارمند صیانت از داده ها های شما منتقل میسازیم. کمک عملی ما حرفه ای و منصفانه و به صورت جداگانه برای کسب و کار شما طراحی شده است.

گزینه دوم: کارمند خارجی حفاظت از داده ها

آیا می خواهید وظیفه صیانت از داده ها را به دستانی قابل اعتماد بیرونی بسپارید؟ به متخصصین ما اعتماد کنید! ما خود را به عنوان شریک قابل اعتماد شما می دانیم و همیشه با بالاترین استاندارد های کیفیت کار می کنیم در حالی که شما روی وظایف اصلی خود تمرکز می کنید.

گزینه سوم: پشتیبانی و مشاوره

آیا شما یک مأمور حفاظت از داده های داخلی دارید؟ ما همچنین با تجربه خود به متخصصان شما پشتیبانی و مشاوره می دهیم. علاوه بر این، ما همچنین می‌توانیم کارکنان شما را به صورت خارجی آموزش داده و در نتیجه امنیت حفاظت از داده‌ها را به شما ارائه دهیم.